http://www.kanalizace-instalateri.cz/objednavka-praci Klasickou metodou při čištění kanalizace veřejné bývaly známé cisternové vozy, které vodou, vháněnou tlakovými hadicemi do stok, do postižených míst, rozmělňovaly a odplavovaly usazeniny. Ty se pak shromažďovaly ponejvíce ve vstupních šachtách, které bylo nutno ručně vyčistit a vybrat z nich všechnu vyplavenou nečistotu. Tato metoda byla závislá v případě většího množství usazeného materiálu na dostatečné dodávce vody. Proto bylo nutno práci po vyčerpání cisterny vždy přerušit a přivézt vodu další, nebo střídat při práci nejméně dva vozy. To celou práci zdržovalo, či prodražovalo.

Pokrok v technice zásahu

Krokem vpřed byl systém, kdy se z jednoho cisternového vozu tlakem usazeniny rozmělňovaly a odplavovaly a druhým vozem s vakuovým čerpadlem se odplavovaná směs hned odčerpávala a pak vyvážela. Opět zde byla nevýhoda použití dvou vozidel a nutnost přerušovat pravidelně práci v okamžiku vyprázdnění cisterny s vodou, nebo naplnění cisterny na odpad (klasický fekální vůz).