Nezařazené

Za zvýšenou únavou se může skrývat záludné onemocnění


Máte pocit, že i když spíte dennÄ› sedm, osm nebo klidnÄ› i devÄ›t hodin, druhý den ráno máte pocit nedostateÄného odpoÄinku a osvěžení po spánku? VaÅ¡e problémy mohou souviset se syndromem spánkové apnoe. Spánková apnoe je porucha, pÅ™i níž dochází k pÅ™estávkám dýchání bÄ›hem noci. V důsledku nedostateÄného okysliÄení vaÅ¡eho organismu se tak vystavujete zvýšenému riziku srdeÄnÄ›-cévních chorob, zejména srdeÄní arytmií a vysokému krevnímu tlaku. Rozvinout se může také cukrovka 2. typu. Pokud se tedy ani po dostateÄnÄ› dlouhém spánku necítíte odpoÄatí a osvěžení, a zároveň byste rádi pÅ™edeÅ¡li výše uvedeným onemocnÄ›ním, kontaktujte privátní ORL kliniku v Plzni.

Zdravotní problém spoleÄnÄ› vyÅ™ešíme

NaÅ¡e privátní ORL klinika je centrem výzkumu léÄby spánkové apnoe nejen pro pacienty v daném regionu. Rádi se vás ujmeme a pokusíme se váš zdravotní problém, kterým může být i spánkové apnoe, co nejefektivnÄ›ji Å™eÅ¡it. NaÅ¡e pracoviÅ¡tÄ› disponuje tou nejmodernÄ›jší technikou. UrÄitÄ› nás kontaktujte – aÅ¥ už pomocí mailu nebo telefonicky.

Máte pocit, že i když spíte dennÄ› sedm, osm nebo klidnÄ› i devÄ›t hodin, druhý den ráno máte pocit nedostateÄného odpoÄinku a osvěžení po spánku?…